Retro design

  Aktuelt
  Alternativer
  Barnebøker
  Bil
  Bolig
  Bowrider
  Bøker
  Båt
  Charter
  Film
  Foto
  Fritid
  Helse
  Hjelpearbeid
  Hotell
  Mat
  Mental Helse
  Reise
  Religioner
  Slank
  Ung
  Økonomi

 

  Redaksjon

  Annonser
  English
  Hovedsiden
  Innhold
  Kontakt
  Linker
  Om oss

 

 

 

De to viktigste religiøse elementer i Cao Dai er først forfedrekulten som har dype tradisjoner i denne del av verden. Dernest den vitenskapelige spiritismen, som kom til Vietnam med det franske koloniregimets tjenestemenn. 

Cao Dai:
Vietnams nye religion

Av: cand.philol. Gunnar Christensen

Cao Dai-religionen oppfyller alle tidligere religioners frelsesløfter og er syntesen av alle tidligere verdensreligioner. Det hevder kildene til denne Vietnamesiske religionen. Cao Dai er trolig den siste betydelige tilvekst blant Vietnams religioner med mer enn to millionertilhengere alt mens franske koloniherrer ennå var i landet.

Cao Dai-religionen ble til i Vietnam i begynnelsen av 1900-tallet som et resultat av religionsblandingen mellom øst og vest. De to viktigste religiøse elementer i Cao Dai er først forfedrekulten som har dype tradisjoner i denne del av verden. Dernest den vitenskapelige spiritismen, som kom til Vietnam med det franske koloniregimets tjenestemenn. Eller for å være helt nøyaktig: Cao Dai har tatt opp i seg elementer fra Konfucianismen, kulturen med høyere ånder, kristendommen, taoismen og buddhismen.

Grunnleggeren Phu van Chieu var tidligere tilhenger av taoismen som er en kinesisk religion. Etter spiritistiske seanser fikk hen imidlertid kontakt med hva han mente var den høyeste ånd i universet - Gud - som kalte seg Cao Dai og derav religionen navn. Det fremste symbolet på denne guden Cau Dai ble et åpent øye. Dette øyet ble et gjennomgangsmotiv på altere i deres hovedhelligdom Tay Ninh i Syd-Vietnam og på preste-, nonne- og munkedrakter.

Le van Trung overtok etter Chieu som leder for religionen - utpekt av guden Cau Dai gjennom spiritistiske seanser. Le van Trug var opprinnelig medlem av det franske koloniregimets råd, en herre som levde et utsvevende liv med sterk avhengighet av opium. Etter å ha blitt "kallet" til å bli Cao Dais fremste profet sluttet han straks med opiumsrøkingen og begynte å leve et asketisk liv etter buddhistmunkenes mønster - bl.a. med streng vegetarkost. Dette ble sett på som et utslag av Cau Dais guddommelige kraft.

Den franske spiritismen kommer tydelig frem i Cao Dai-religionen. Ved spiritistiske seanser i Vietnam fikk tilhengere budskap fra avdøde franskmenn. Særlig avdøde Allan Kardec, (som regnes å være den moderne spiritismens hovedapostel.) ytret seg i mange av disse seansene. Samtlige ånder i seansene var selvsagt underlagt den store Cau Dai - og formidlet dennes vilje og budskap.

Mediene fikk også kontakt med de vietnamesiske troendes avdøde forfedreånder. Disse åndene bidrog også med råd og kraft til de troende.

I kulten var disse spiritistiske seansene hovedelementet. Enten som de gamle religioners åndebevegelser eller med metoder som borddans og automatisk skrift. Religionene fikk således et mystisk preg.

Reinkarnasjonslæren utgjør et hovedelement i Cau Dai. Menneskets sjel overlever kroppens død og blir født på ny i en ny kropp. Det er karmas lover som bestemmer betingelsene for denne gjenfødelsen - her som i hinduismen. Karmas lover betyr at hver gjerning - god eller ond - får følger for den kommende tilværelsen i form av belønning eller straff.

Reinkarnasjonslæren passer også inn i Cau Dais moderne oppfatning av universet - med et mangfold av verdier. Sjelens gjenfødsel behøver ikke skje på jorden, men kan også skje på andre planeter i vårt solsystem eller i andre solsystem.

Reinkarnasjonslæren forenes også med spiritualistisk verdensoppfatning og de spiritistiske seansene: Ånder og høyere vesener fra andre verdener eller planeter som tidligere har vært mennesker på vår klode, taler til menneskene gjennom mediene.

Cau Dai er organisert strengt hierarkisk etter mønster fra den katolske kirke med paven som den øverste leder: I Cau Dai heter paven Ho Phap. I 1938 hadde denne paven for Dau Dais teologi en stor presteforsamling på det hellige senteret Tay Ninh. Her understreket han Cau Dais sterke sammenbinding mellom asiatiske religioner og den moderne vestens spiritualisme. Videre sa han: "Guds tredje syndsforlatelse forkynner den universelle kjærligheten, som fremkaller enheten og friheten. Denne universelle kjærligheten er den eneste nøkkelen som i følge vår guddommelige mesters lære, åpner portene til Nirvana eller paradisets 36 himler."

Chao Dai-religionen regnes av troende for å være Guds nye religion eller "den tredje verdensplan" som i en og samme religion skal romme hele menneskeheten. Det hevdes at de eldre religionene var resultat av tidligere guddommelige frelsesplaner som var for bestemte folk og kulturer.

Mens de gamle religionene bidrar til å splitte menneskene skal den nye religionen samle alle folkeslag hevdes det. Cau Dai vil bidra til en forbrødring mellom alle forskjellige religiøse, filosofiske, mystiske og esoteriske trosretninger, Moses lære er kroppen, Kristi lære er blomsten og Cau Dais lære er frukten - hevdes det. 

Religioner

Artiklen har en religionsvitenskapelig tilnæring til temaene og gir deg bakgrunnsstoff til nyheter og aktuelle saker.

Om du er interessert i å fordype deg i emnet religioner så har universitetene i Oslo og Bergen religions-vitenskapelig institutt hvor du kan få svar på dine spørsmål eller melde deg på studier i religionsvitenskap.

Reiser

 

Fritid

 

Bøker

 

Religioner

 

©
www.helping.no