Retro design

  Aktuelt
  Alternativer
  Barnebøker
  Bil
  Bolig
  Bowrider
  Bøker
  Båt
  Charter
  Film
  Foto
  Fritid
  Helse
  Hjelpearbeid
  Hotell
  Mat
  Mental Helse
  Reise
  Religioner
  Slank
  Ung
  Økonomi

 

  Redaksjon

  Annonser
  English
  Hovedsiden
  Innhold
  Kontakt
  Linker
  Om oss

 Test av filmen/boka
"The Secret" eller "Hemmeligheten"

 Oppskriften på det gode liv?

Spesialeffekter og webdesign Hallvard J. Christensen
Tekst: Gunnar Christensen

"The Secret" påstår å være oppskriften på det gode liv og kommer med flere konkrete forslag til hvordan du kan bedre din livskvalitet. Dette er en film og ei bok du kommer i godt humør av. Ikke fordi det er en komedie - det er den slett ikke - men fordi filmen og boka gir en lett-fattelig og god innsikt i tankenes og følelsenes betydning for våre liv. Her får du flere gode ideer om hvorledes du kan påvirke ditt dagligliv og din fremtid. Men forteller "The Secret" hele sannheten?

Filmen fokuserer på hvor viktig tankene våre er med hensyn på
hvordan vi opplever og styrer virkeligheten vår. Filmen gir en spennende vinkling på vårt liv.

Hvorfor er tankene så viktige? Bare tanker, tenker du kanskje. Tanker er ikke "bare". Alt menneskene har skapt på denne kloden har begynt med nettopp tanker.

Tankene og følelsene dine har stor innflytelse på deg så bruk dem på en konstruktiv måte hevdes det: Dette er viktig fordi tanker er energi (dette er vitenskapelig målt og bevist). Når du tenker er det ikke bare noe som foregår inni hodet ditt. Det er energi du sender ut - selv om du ikke kommuniserer dem ut på noen annen måte enn å tenke på det.

Vår metafysiske virkelighet er slik at vi tiltrekker det vi sender vår energi inn i. Det kalles loven om tiltrekning. Tenker du mye på en ting (positivt eller negativt) så sender du din energi til dette. Om det du tenker på er positivt eller negativt så bryr ikke universet om det: Det du sender tankeenergien din til får du mer av på godt og ondt.

Hovedpoenget er at du får tilbakemelding på det du konsentrere dine tanker omkring i form av mer av det samme. Og dette er viktig å være klar over. Både med det du tenker, sier og gjør tiltrekker du deg mer av nettopp dette. Snakker og tenker du mye om sykdom, problemer m.m. så får du mer av dette. Har du merket det?

Det er derfor viktig å gi deg selv positive affirmasjoner - ikke negative. Positive tanker tiltrekker positive opplevelser - så enkelt er dette.

Konsentrerer du deg om alt som ikke går bra i livet ditt så gir du mer energi til det som er negativt for deg. Konsentrerer du deg derimot om å tenke og sende energi (les tanker, handling etc.) til dine positive ønsker så vil du nærme deg det du ønsker.

Magnet
Det hevdes å være en universell lov om tiltrekning i vår virkelighet. Den går ut på at vi mennesker tiltrekker det vi er opptatt av med våre tanker og følelser. Forestill deg selv som en magnet som trekker til deg det du sender ut. Dette innebærer at det du er opptatt av med dine tanker og følelser tiltrekker du til deg mer av.

At tanker kan måles elektromagnetisk er vitenskapelig bevist: Tankene er impulser du sender ut fra deg og som trekker til deg mer av det du sender ut. Denne universelle loven fungerer kontinuerlig og har alltid gjort det om du er klar over den eller ikke. Loven skiller ikke mellom det som er negativt for deg eller positivt. Uansett får du mer av det du bruker bevisstheten din på.

Vær derfor fremover bevisst hva du bruker det meste av dine tanker og følelser på: Flytt derfor fokus på hva det meste av dine tanker og følelser er rettet mot. La det være det du ønsker deg og ikke det du vil unngå. Livet er en fysisk manifestasjon av det du bruker bevisstheten din til: Dette skjer ut i fra en basis av kvantefysiske faktorer i vår virkelighet.

Mange vil kanskje reagere på at de nå må anstrenge seg på å kontrollere tankene sine, noe som kan være umulig for mange. Vær da klar over at en positiv tanke er betydelig sterkere enn en negativ. Dette innebærer at du ikke behøver være redd for negative tanker. I vår materielle virkelighet finnes en forsinkelsesfaktor som gjør at det tar tid før det vi tenker og føler manifesterer seg. Dette er til vår fordel slik at vi kan korrigere oss selv underveis.

Siden loven om tiltrekning virker kontinuerlig er det viktig å bli klar over hva som har manifestert seg i ditt liv til nå og hva du fremover kan gjøre for å bedre ditt liv. Siden loven om tiltrekning er like treffsikker som loven om tyngdekraften, er det av stor betydning for deg å bli klar over den for å kunne bedre din virkelighet. Dette innebærer ikke at du skal styre tankene, men at du skal øke din bevissthet omkring hva du har ditt hovedfokus på i ditt videre liv.

Den magiske Takknemlighetsteknikken


Gå til stranden eller et annet sted hvor du finner en fin liten stein. Plukk den opp og ha den i lomma fremover. Hver gang du ser på, berører eller tar ut denne steinen av lomma - f.eks. hver kveld - så tenk på noe du er takknemlig for. Det kan være noe positivt du har, noe positivt du har opplevd eller hva som helst som du er takknemlig for og som du gjerne skulle hatt mer av.

Ikke bare tenk på det du er takknemlig for:
Føl og kjenn på deg denne takknemligheten og se det for deg.

Denne øvelsen øker din positivitet omkring livet ditt. Når du tenker flere positive tanker trer gradvis det negative mer og mer tilbake. Fordi positive tanker og følelser tiltrekker flere positive opplevelser. Det er loven om tiltrekning som virker slik at man tiltrekker mer av det man sender sin tanke- og følelsesenergi til.

Tankene våre har sterkere betydning og påvirkning for våre liv enn vi ofte er klar over. Tanker som går på takknemlighet er ekstra sterke på en positiv måte.

Praktiser dette fra nå.
Ikke vent til det passer seg å prøve det om en dag,
om en måned eller om ett år. Gjør det NÅ.

Tenker du etter så finner du mye du kan være takknemlig for.
Tenk og føl på det du er takknemlig for så ofte du kan.

Du kan også i tillegg skrive ned noe du er takknemlig for hver dag.
I en takknemlighetsdagbok:
Skriv minst 5 forskjellige ting, opplevelser
eller følelser du er takknemlig for hver dag.

Takknemlighet er en veldig sterk og god følelse
derfor er denne øvelsen så fin:

Tenk og føl hver dag og så ofte du kan på noe du er takknemlig for.
Fordi takknemlighet fjerner negativitet og skaper positivitet.

Visualiseringsøvelse.
Gi energi til det du ønsker deg: Tenk på det. Visualiser det. Drøm om det. Se det for deg som om du har oppnådd ditt ønske og føl på hvor godt det føles.

For eksempel ved å sette deg ned i en stol i rolige omgivelser, lukke øynene og se for deg det du ønsker deg. Se for deg at du alt har oppnådd det du ønsker deg og kjenn på gleden ved å oppnå dette - send så takknemlighetstanker inn i denne situasjonen.

Dette er bare en liten smakebit på DVD-filmen og boka:

Filmen


"The Secret, Extended Edition" finnes på
nettstedet http://thesecret.tv

Filmens tale er på engelsk
- med norsk tekst på filmer du kjøper i Norden.


 


 

 Gratis bøker:
Kildene til
"The Secret"
 Inspirasjonskildene til
boka og filmen "The Secret" ble utgitt i bok-
form alt i 1910 og 1916.

- "The Science Of
Getting Rich"
av Wallace D. Wattles.

- "The Master Key System"
av Charles F. Haanel.

Dette er utmerkede bøker til fordypning om emnet.

Haanels bok ble først utgitt som brevkurs i 1912 og ut-kom som bok først i 1916. Loven om tiltrekning er m.a.o. ikke ny kunnskap.

Bøkene kan lastes ned gratis som e-bok på:
http://www.thesecret.tv/
secret-treasures-ebooks.html


Secret-bøker
på norsk.
I norsk oversettelse finnes nå bl.a. to bøker som gir lettfattelig og grei innsikt i "Hemmeligheten":

Michael Losier "Loven om tiltrekning" utgitt på forlaget Lille Måne.

Esther & Jerry Hicks: "Likt tiltrekker likt", Cappelen Damm 2008.

Secret-kurs
og bok på nett
Flere bidragsytere i
The Secret" har egne websider der du tilbyes gratis demo-kurs om du behersker engelsk bra nok til å ha utbytte av dem.

Felles for disse tilbudene
er markedsføring av overprisede og oppskrytte produkter til salgs som gir seg ut for å hjelpe deg til bedre forståelsen av
"The Secret".

Markedsføringen er kynisk og beinhard. De er alle utilgjengelige for utdypende spørsmål som vi har prøvd å stille fra vår redaksjon i helping.no. Man må kjøpe kurset for å få vite mer og de svarer ikke på våre mail med nærmer spørsmål annet enn å gjenta tilbud om kurs og knapt nok det. Likevel er her noe interessant:

Bob Proctor tilbyr deg på www.bobproctor.com å laste ned et gratis eksemplar av sin best selgende bok "You were born Rich". Dette er en god bok som anbefales og et bra opplegg med e-postforsendelser der du får visdomsord tilsendt hver dag under tittelen "Insight of the Day" - også her med reklameinnslag og påfølgende e-postmas
om dyre kurs.

Jack Canfield www.jackcanfield.com
har foredrag i form av lydspor og tekster på e-poster som sendes deg over en periode på flere dager. Dette gratiskurset er smaksprøver på et omfattende coachkurs som han selger dyrt på nett.

Bill Harris selger meditasjonskurs på
www.centerpointe.com.
og sender deg en smake-bit som reklame. Meditasjonskurset går bl.a. ut på å høre på naturlyder, mest regnvær.

TEST: Vi har testet dette meditasjonskurset: Den påståtte healing-effekten av Harris-kurset uteblir, viser vår undersøkelse
etter test av teknikken: Et overpriset produkt med mindre effekt etter vår mening.

Andre "Secret" nettsider:
James Ray på www.jamesray.com
Joe Vitale på www.mrfire.com
Denis Waitley på www.waitley.com

Gratiskursene og boka
til Bob Proctor inneholder mye av de samme tankene som i manuskriptet "The Secret", men med me-todiske variasjoner ut i fra hva den enkelte lærer vektlegger. Spennede vitenskapsmann
Dr. Fred Alan Wolf
har en doktorgrad i fysikk og er kjent for en rekke bokutgivelser om kvante-fysikk. Wolf er faktisk tilgjengelig på e-post:
Wolfs nettside er: www.fredalanwolf.com/ Egen Menighet
Michael Bernard Beckwith er den mest sakrale av deltakerne i Secret. Han driver et spirutelt senter med over ti tusen medlemmer i Carlifornia. Du kan laste ned en av hans prekener
og en sang gratis på www.Agapelive.comOppdatert 2 - 2019

©
www.helping.no