Retro design

  Aktuelt
  Alternativer
  Barnebøker
  Bil
  Bolig
  Bowrider
  Bøker
  Båt
  Charter
  Film
  Foto
  Fritid
  Helse
  Hjelpearbeid
  Hotell
  Mat
  Mental Helse
  Reise
  Religioner
  Slank
  Ung
  Økonomi

 

  Redaksjon

  Annonser
  English
  Hovedsiden
  Innhold
  Kontakt
  Linker
  Om oss

 

Innlegg om rus:

Tvangsinnleggelse av rus
-avhengige kan redde
flere liv

Av psykiater Odd M. Lunde

Lov om sosiale tjenester (sosialtjenesteloven) er ei lita lefse av en lov. Men den rommer en paragraf (6-2) som kunne redde flere liv enn mange store bestemmelser. Denne loven gir hjemmel for å tvangsplassere rusavhengige i inntil tre måneder med låst dør. Hvert enkelt fylke skal sørge for at det er et egnet sted med ledige plasser.

Det første som kreves er at rusavhengigheten er omfattende og vedvarende.

Et eksempel kan være et overdosetilfelle av narkotika. Et annet er en alkoholiker som har mista jobben og tar kontakt med byens ?bryggegjeng?. Men det kan og være en som ruser seg på tabletter og er full når barna kommer hjem fra skolen.

Videre kreves det at rusmiddelmisbruket skal ha skadet fysisk eller psykisk helse.

Etter min mening vil den relativt ufarlige hepatitt C, som mange sprøytenarkomane får, kvalifisere. Den mye omtalte ?fettlevra? (oppsvulmede leverceller som ved avholdenhet kan bli friske igjen) som alkoholavhengige får før eller siden (kvinner kanskje før?) vil også være nok til at dette punktet er oppfylt. Eller en narkoman 17-åring som har mistet et år i utviklingen sin, og er psykisk skadet grunnet dette, etter min vurdering.

For det tredje skal det være en sammenheng rus og faren for å forkomme. Dette punktet gir seg som oftest selv.

Men det fjerde punktet, som må være prøvd, er riktige hjelpetiltak. Dette punktet er det diskuterbare punkt. Personlig vil jeg mene at dersom frivillig innleggelse og avrusning har vært forsøkt noen ganger, samt polikliniske samtaler (hvor pasienten bor i sitt hjem hvis han eller hun har) og oppfølging i hjemmet er forsøkt noen ganger; så er punktet oppfylt.

Når de tre første kriterier er prøvd, og det er arbeidet tilstrekkelig med hjelpetiltak, så har ansvarlig instans innen sosialomsorgen rett til å fremme et hastevedtak. Deretter må samme instans fremme en sak for fylkesnemda for sosiale saker. I denne nemnda sitter en legmann, fagmann og en jurist. De har rett til å bestemme at en pasient, eller kall det gjerne klient, kan tilbakeholdes i inntil tre måneder slik at vedkommende får mer tid til områ seg og eventuelt ta i mot mer behandling. De vil ofte bestemme at det skal foretas urinprøver av pasienten.

Min mening er at denne loven er for lite kjent. Jeg ville overlatt til fastlegene å være innleggende innstans; slik de er i loven om psykisk helsevern. Og hjelpetiltakene bør være like fra kommune til kommune.

Tre måneder er kort tid i forhold til en lengre ruskarriere. Men etter min erfaring er det ofte nok, og en god mulighet for den rusavhengige til å få en ny start takket være dette hjelpetiltaket.

 
NB: Psykiater Odd M. Lunde svarer ikke på spørsmål da det blir behandling. 

Helse

  Advokatbrevet
  Aggresjon
  Alkoholisme
  Alvorlig depresjon
  Caroline Myss
  Depresjon
  Ny Snåsamann
  Ekteskapet
  Healing
  Hjertetrim
  Indre uro
  Latter på DVD
  Lov om tiltrekning
  Mambo
  Meditasjon
  Mental helse
  Miljøhus
  Miljøhusbygg
  Mobbing
  Mobiltelefon
  Natur lykkepille
  Nærdøden
  Plastemballasje
  Prestasjonsangst
  Psykiatrien
  Rus
  Slanking
  Slankemani
  Sorg
  Sorgbearbeidelse
  Sosial fobi
  Søvnmangel
  Taleangst
  Ungdomskilden
  Vann
  Vegetarmat
  Visualisering
  Yoga

Oppdatert 4 - 2019

©
 www.helping.no