Mobiltelefon en helserisiko? 

 

  Aktuelt
  Alternativt
  Barnebøker
  Bil
  Bolig
  Bowrider
  Bøker
  Båt
  Charter
  Film
  Foto
  Fritid
  Helse
  Hjelpearbeid
  Hotell
  Mat
  Mental Helse
  Reise
  Religioner
  Slank
  Trafikkskade
  Ung
  Økonomi

 

  Redaksjon

  Annonser
  English
  Facebook
  Hovedsiden
  Innhold
  Kontakt
  Linker
  Om oss

 

 
Sjekk helsefarlige verstinger før du kjøper ny telefon

Verstingene på mobilstråling i mobiltelefon-markedet er telefoner med høy SAR-verdi. Høy SAR-verdi har telefoner som kan skade din helse. Legg merke til at ingen mobilprodusenter markedsfører mobiltelefoner ut i fra en gunstig SAR-verdi. Du må slite litt for å finne strålingsverdiene på telefonene du er interessert i for disse opplysningene markedsføres ikke. Hvorfor?

Mange velger kjente merker for for å sikre seg kvalitetsvare: Slik er det ikke når du kjøper mobiltelefoner. Hver enkelt modell må sjekkes for seg ut i fra en gunstig eller ugunstig SAR-verdi Dette bør være en tankevekker for oss som forbrukere at mange kjente produsenter fremdeles produserer de fleste av sine mobiler med for høy SAR-verdi. Dette i seg selv er en grunn til å sjekke kjøpet nøye.

Grenseverdi i USA er 1,6 W/kg
Strålingsverdien, den såkaldte SAR-verdien på f.eks. Sony Ericsson K810i har SAR-verdi på hele 1,31 W/kg.

Dette er illevarslende når grensen for mobil-telefoner i USA er på 1,6 W/kg. Mobiler som har SAR-strålingsverdien over 1,6 W/kg er ulovlig å omsette i USA. I EU er denne grenseverdien på hele 2,0 W/kg noe som ikke er betryggende for forbrukerne.

Uetisk å selge mobiltelefoner med høy SAR-verdi
De fleste moderne mobiler på markedet i dag ligger på SAR-verdier fra 0,2 til 0,8 W/kg. Det er med andre ord uetisk å selge mobiltelefoner som har høye strålingsverdier. Mange bruker ikke nok tid på å sette seg inn i mobiltelefonens tekniske spesifikasjoner. Det hviler derfor et tung etisk ansvar på mobilselgere.

Kjøp mobil med lavest mulig SAR-verdi!

 

 

 
 Kreftrisiko
 Nedsatt fruktbarhet
 Konsentrasjonsvansker
 Tretthet
 Hodepine

Mange artikler og nyhetsoppslag har over lengre tid satt fokus på helsefaren ved bruk av mobiltelefoner:

Det fokuseres på øket kreftrisiko, plager som oppvarming av hjernen - den såkalte mikrobølgeovn-effekten, nedstt fruktbarhet, konsentrasjosvansker, tretthet, hodepine m.m. og en rekke andre plager og ubehag ved jevnlig bruk av mobiltelefon.

Den mest profilerte enkeltperson som har stått fram med sine plager av mobiltelefonbruk er tidligere satsminister og WHO-driektør Gro Harlem Brundtland. Hun hevder seg ute av stand til å ha mobiltelefoner i sin nærhet.

Hvordan skal vi som bruker mobiltelefoner forholde oss til dette?

Mange velger å overse farevarslene. Gjør du det? Men tar du ikke da en unødvendig helserisiko som lett kan gi deg alvorlige skader i ettertid? Det må være bittert i etterhånd å bli livstruende syk som følge av mobilbruk....

At mange bruker mobiltelefon og holder den tett mot øret ved samtalebruk betyr ikke at det er ufarlig å bruke mobilen på denne måten. Det betyr bare at svært, svært mange blir berørt hvis det senere viser seg at dette gir øket kreftrisiko.

Produsentene og selgere av mobiltelefoner er trolig de siste til å innrømme og informere deg om strålefare ved mobilbruk. De er innhabile i dette spørsmålet slik utviklingen til nå viser: Uavhengig forskning på helsefaren ved mobilbruk har trolig vanskelige arbeidsforhold fordi det er så store økonomiske interesser inne i bildet.

 Det er ikke utenkelig at mobilbransjen om få år befinner seg i presis samme situasjon som tobakksindustrien er i dag: Med gigantiske erstatningskrav rettet mot seg straks det blir en dokumentert sammenheng mellom mobilbruk og helseskader.

 Det har videre vært hevdet at barn er ekstra sårbare for stråling ved mobilbruk og at barn under 15 år over hodet ikke bør bruke mobiltelefon av den grunn.

 Mobiltelefoner gir mer stråling, dess nærmere de er kroppen, hevdes det.

Vær førevar.
Ikke anta at alle disse faresignalene på mobilbruk er feilaktige.
Stråling er usynlig: Det er derfor mange ikke tror det er fare forbundet med stråling. Så uoversiktlig og usikker som problematikken rundt helsefarer ved mobiltelefonbruk nå er, bør du velge "førevar-prinsippet". Vær førevar nå ved å beskytte deg mot stråling som kan vise seg å være skadelig for deg: Det er ikke "kult" å være syk.

Ta dine forholdsregler for å unngå helsefaren ved mobilbruk som mange kilder nå advarer deg mot. Særlig viktig er dette når det er snakk om barn og mobiltelefon. Dette er ditt særlige og maktpåliggende ansvar som foreldre til barn som bruker mobiltelefon.

Her er noen råd som kan hjelpe deg:

  Bruk handsfree og tekstmeldinger.
Hovedpoenget med bruk av handsfree er å få selve telefonen bort fra hodet når vi bruker den. Dette antaes å være et godt førevarprinsipp. Før du kjøper handsfree så bør du forsikre deg om at handsfreesettet ikke leder stråling i enda sterkere form til hjernen gjennom ledningen. Man må kunne kreve at forhandler kan svare på dette. (Referanse: geobiolog Walter Kraus)

Dette er særlig viktig når barn får sin første mobiltelefon f.eks. i en alder av 13 år. Da bør det være på den klare betingelsen at en sikker bærbar handsfree alltid må brukes når mobilen brukes som samtaletelefon. Dette har noe å gjøre med barnas kropp og antatt sårbarheten for denne strålepåvirkningen.

I dag ser vi at tekstmeldinger er minst like populært som tradisjonell kommunikasjon ved samtaler særlig hos yngre brukere: Det er ut i fra antatt strålefare bedre å bruke tekstmeldinger på mobilen om du ikke har handsfree.

Barn under 13 år bør ikke bruke mobiltelefon: Det er foreldres ansvar å ta hånd om barnas helse og unngå helserisiko: Barnet ditt kan føle seg "kul" når han eller hun får bruke mobil i småskolealder, men du kan i verste fall ha gitt barnet ditt et større problem enn du i dag fatter konsekvensen av.

Tråløst handsfree er nå på markedet. Pr. i dag vet vi ikke nok til å kunne peke ut tråløst handsfree som en bedre eller dårligere løsning. Utstyret må måles for hver modell på markedet.

En trådløs kommunikasjon mellom hodetelefon og mobiltelefon kan kun etableres dersom begge deler er utstyrt med mottaker og sender. Det betyr i praksis at hodetelefonen i seg selv har innebygget en sender som stråler og opprettholder kommunikasjonen med mobilen. Dette er en sender installert enda nærmere inntil hodet (inn i øret) under telefonering. Selv om senderen til hodetelefonen vil stråle er dette som regel mindre enn selve senderen til mobiltelefonen. (Referanse: geobiolog Walter Kraus)

 Verneutstyr.
Flere firmaer tilbyr utstyr som påståes å verne deg mot mobilstråling. Firmaer som selger strålevern for mobilbruk har ofte dokumentasjoner på effekten av produktene. Vær alltid kritisk til produktenes effekt og spør om uavhengig dokumentasjon på artiklenes effekt før du kjøper. Sjekk disse nøye.

Mange typer verneutstyr finnes: F.eks.har ett firma spesialisert seg på kaps og forskjellige klær som gir beskyttelse mot mobilstråling. Andre har brikker til å feste på mobiltelefonen.

Ikke bær mobilen på kroppen.
Mange har for vane å legge mobiltelefonen i lommen. Da er mobilen nær kroppen. Det er bedre og tryggere for deg å ha den i vesken. Eller montert fast på førerplass i bilen når du kjører bil koplet til antenne utenfor bilen.

 SAR-verdien.
Mobilprodusentene er pålagt å gi opplysning om SAR-verdien for hvert produkt som selges, dvs. hvor mye stråling kroppsvevet absorberer. (SAR = Spesifikk Absorbsjons Rate). Sjekk SAR-verdien på mobiltelefonen før du kjøper deg ny.

 Begrens bruken: Ta "mobil-siesta".
Vær bevist når du ikke trenger mobiltelefonen: Ikke bruk den mer enn du strengt talt trenger. Skru den av og legg den igjen hjemme. Unn deg noen mobilfrie timer hver dag der svareren i mobilen tar seg av viktige beskjeder. Det handler egentlig om å være god mot deg selv - å beskytte deg selv både mot stress og strålefare. La dine venner og forbindelser om nødvendig få beskjed om tidspunktene for dine "mobilsiestaer" - som de sikkert vil respektere og kanskje kopiere.

 Spedbarn.
OBS: Småbarneforeldre bør ikke la spedbarn være i nærheten av mobiltelefonen.

Professor advarer mot barns mobilbruk
Kilde: http://www.vg.no HARALD BERG SÆVEREID
Professor mener det er sammenheng mellom mobilbruk og kreft i øret. Barn under åtte år bør ikke bruke mobiltelefon. En anerkjent britisk professor advarer foreldre mot å gi barn tilgang til bruk av mobiltelefon.

Det er risikoen for å utsette barna for farlig stråling som har fått den britiske professoren til å slå alarm.

- Jo yngre barna er, jo farligere er det å la dem bruke mobiltelefonen, sier sir William Stewart, professor og leder for Rådet for beskyttelse mot radioaktiv stråling i Storbritannia.

Den britiske forskeren erkjenner at det ikke finnes klare bevis på at mobiltelefonbruk kan påføre folk stråleskader, men mener at undersøkelser ikke utelukker sammenheng mellom kreftsvulster i øret og bruk av mobiltelefon.

- Så lenge vi tror at det er en risiko for at det er en sammenheng, må i hvert fall sørge for at barna skånes for å kunne bli stråleskadd av mobiltelefonen, sier sir William Stewart til BBCs Radio Four.

Urovekkende
- Ingen vil være mer utsatt for stråling enn barna, og det burde være en selvfølge at barn under åtte år aldri bruker mobiltelfoner, sier Stewart. Etter at professor William Stewart gikk ut i britisk presse og advarte foreldre mot å la de yngste barna bruke mobiltelefoner, har et britisk teleselskap stoppet en mobiltelefonkampanje som var spesielt rettet mot yngre barn.

Den såkalte MyMo-phone som var ment å tiltrekke seg barn mellom fire og åtte år, er nå tatt bort fra salgshyllene i britiske telebutikker, skriver Daily Mirror. I Norge har tidligere barneombud Trond Waage også advart mot strålefaren ved at yngre barn bruker mobiltelefon.

- Forskere finner det urovekkende at barn i biologisk utvikling får bruke så sterke strålingsverktøy som mobiler. Når forskere er uenige, bør vi la tvilen komme barna til gode, uttalte Trond Waage til VG for halvannet år siden. Det tidligere barneombudet fikk dengang støtte av barnenevrolog Bjørn Bjuulf ved Ullevål universitetssykehus.

- Barnehjerner er betydelig mer utsatt og sårbare for stråling enn det voksne er. Jeg anbefaler ikke å la små barn bruke mobiltelefon, mente Bjurulf.

RAPPORT: Mobilen gjør deg mindre fruktbar

Av Jens Ove Kristiansen og Hilde Schjerve.
Vedvarende bruk av mobiltelefon kan ha en negativ effekt på både produksjon av sperm og befruktningsevne, heter det i en ny rapport fra Tyskland. Menn som går med mobiltelefonen i lomma får redusert sædkvalitet. Det viser den første undersøkelsen av sammenhengen mellom fruktbarhet og bruk av mobiltelefon.

1 Undersøkelsen, som offentliggjøres i Berlin i morgen, er den første i verden som avdekker en uheldig sammenheng mellom mobilbruk og sædkvalitet. 221 menn ble fulgt i 13 måneder, og funnene var klare. De som gikk med mobilen nær testiklene, i lomma eller i hylster i beltet, var mest utsatt. Sædkvaliteten ble redusert med en tredjedel i forhold til dem som ikke hadde mobilen nær skrittet. En del av sædcellene som overlevde oppførte seg dessuten unormalt.

- Tas på alvor
- Vi har et våkent øye på alle slike funn. Selv om jeg ikke kjenner grunnlagsmaterialet for denne undersøkelsen, tas all internasjonal forskning på helserisiko ved stråling fra mobiler på alvor, sier Gunnar Brunborg ved Nasjonalt folkehelseinstitutt. Han ledet den statlige ekspertgruppa som for halvannet år siden la fram sin rapport om helserisikoene ved mobilbruk.

«Påvirkes»
Lege og forsker Imre Fejes, ved avdelingen for fødsler og gynekologi ved universitetet i Szeged i Ungarn, presenterer forskningen på kongressen til Den europeiske foreningen for forplantning og fosterlære i morgen. Han konkluderer slik i avhandlingen: «Vedvarende bruk av mobiltelefon kan ha en negativ effekt på både produksjon av sperm og befruktningsevne. Både antall sædceller og hvor fort de beveger seg påvirkes.»

Skal forske videre
Forskerne vil nå gå videre, både for å underbygge funnene bedre, finne ut hva det er som skjer - og hvorfor. I motsetning til det man har trodd til nå, mener gruppa også at strålingen påvirker kroppen selv om telefonen ikke er i bruk. Dette fordi mobilen jevnlig leter etter nærmeste basestasjon/mobilantenne. - Sædkvalitet kan variere av mange grunner, men vi kan selvfølgelig ikke se bort fra at dette er rett, sier Brunborg, som ønsker mer forskning på disse temaene også i Norge. - Vi konkluderte i vår rapport med at det ikke fantes forskning som kunne underbygge påstander om at stråling fra mobiler påvirker fruktbarhet eller fostre. Men usikkerheten om mobilbruk er stor også på andre områder, sier Brunborg. En av konklusjonene fra utvalget han ledet var et det var stort behov for mer kunnskap. - Jeg skulle nok ha ønsket midler til en kraftigere faglig oppfølging av rapporten vår, sier Brunborg.

Verdens største
I England planlegges nå verdens største undersøkelse om helsefare ved mobilbruk.- Det finnes ikke beviser for helseskader, men mobiltelefonene har bare vært i bruk i rundt 15 år, sa professor Lawrence Challis, som leder det engelske utvalget som ser på helseskadene ved mobilbruk da de la fram sin rapport.

Vil følge 250 000
- Mange alvorlige sykdommer bruker mye lengre tid på å utvikle seg, og det er umulig for forskningen så langt å fange opp dette, mener Challis. Ifølge The Sunday Times, som offentliggjorde saken i går, vil han ha et forskningsprosjekt hvor en kvart million mennesker og deres mobilbruk følges over minst 15 år.

 

 
Innhold

Foto: Christoffer Jore Christensen

- Mobiltelefonen - en stor helserisiko?

- Professor advarer mot
barns mobilbruk

- Mobilen gjør deg
mindre fruktbar

- Mobilvettregler

- Skikk og bruk med mobil

- Mobilstråling der du bor

Mobilstråling
der du bor
Nå kan du sjekke mobilstrålingen fra Telenor
og NetComs master der du bor på NRK nettside:
/www.nrk.no/programmer
/tv/brennpunkt/1.6951496

 


Mobilvettregler

Geobiolog Walter Kraus gir disse råd for mobilbruk:


Snakk ikke for lenge.

Bruk ikke mobilen i bilen. Når du bruker mobilen i bilen, blir strålingen som kommer ut av mobilen reflektert fra karosseriet. Metall avskjermer effektiv høyfrekvent stråling. Med dette øker det totale strålemiljøet i bilen. Løsningen er å ha en ekstern antenne, slik at strålingen blir transportert via antennen ut av bilen.

Når du bruker handsfree, bør du vite at kabelen ikke transporterer impulser inn i øret. (Mange handsfree gjør det!)

Ikke plasser mobilen i lomma (nær testikler eller andre edle deler).

Vær oppmerksom på dersom du har pacemaker. Mobilen kan forstyrre den.

Bruk helst avskjermingsklær.

Skikk og bruk
med mobil

Når du er i det offentlige rom - som på buss, tog eller der mange mennesker er rundt deg - så ta hensyn til de omkring deg. Ikke la hele bussen høre dine private og intime anliggender: Mange føler seg plaget av slikt.

 Telefonsalg

Telefonselgere terroriserer deg:
Stopp dem!

Telefonselgere bruker stadig nye metoder til å nå deg på din hjemmetelefon og nå også mobilen din. Mange selgere gjør henvendelsen "privat" ved å bruke ditt fornavnet og gir seg ut for å være "fortrolige" eller "kjente". Knepene og strategien blir stadig fornyet og mange oppfatter dette som en ren plage. Denne type henvendelaser øker nå i et slikt omfang at mange oppfatter dette som telefonterror. Selgerne forsvarer seg med at du ikke er registrert med noen reservasjoner mot telefonsalg i Brønnøysund.

Vær derfor klar over at du kan stoppe de fleste telefonselgerne ved nettopp å registrere dine reservasjoner i "Reservasjon mot adressert reklame". Dette innebærer reservasjon mot reklame i post, telefonsalg på mobil og fasttelefon samt forespørsler fra ulike organisasjoner ved Brønnøysundregisteret:

 

Helse

 

Alternativt

 

Reiser

 

Fritid

 

Charter