Aktuelt
  Alternativer
  Barnebøker
  Bil
  Bolig
  Bowrider
  Bøker
  Båt
  Charter
  Film
  Foto
  Fritid
  Helse
  Hjelpearbeid
  Hotell
  Mat
  Mental Helse
  Reise
  Religioner
  Slank
  Ung
  Økonomi

 

  Redaksjon

  Annonser
  English
  Hovedsiden
  Innhold
  Kontakt
  Linker
  Om oss

 


Mobilråd:
Høy SAR-verdi
en helsefarlige versting

Av Gunnar Christensen

Verstingene på mobilstråling i mobiltelefon-markedet er telefoner med høy SAR-verdi. Høy SAR-verdi har telefoner som kan skade din helse. Legg merke til at ingen mobilprodusenter markedsfører mobiltelefoner ut i fra en gunstig SAR-verdi. Du må slite litt for å finne strålingsverdiene på telefonene du er interessert i for disse opplysningene markedsføres ikke. Hvorfor?

Mange velger kjente merker for for å sikre seg kvalitetsvare: Slik er det ikke når du kjøper mobiltelefoner. Hver enkelt modell må sjekkes for seg ut i fra en gunstig eller ugunstig SAR-verdi Dette bør være en tankevekker for oss som forbrukere at mange kjente produsenter fremdeles produserer de fleste av sine mobiler med for høy SAR-verdi. Dette i seg selv er en grunn til å sjekke kjøpet nøye.

Grenseverdi i USA er 1,6 W/kg
Strålingsverdien, den såkaldte SAR-verdien.
Det er illevarslende når grensen for mobil-telefoner i USA er på 1,6 W/kg. Mobiler som har SAR-strålingsverdien over 1,6 W/kg er ulovlig å omsette i USA. I EU er denne grenseverdien på hele 2,0 W/kg noe som ikke er betryggende for forbrukerne.

Uetisk å selge mobiltelefoner med høy SAR-verdi
De fleste moderne mobiler på markedet i dag ligger på SAR-verdier fra 0,2 til 0,8 W/kg. Det er med andre ord uetisk å selge mobiltelefoner som har høye strålingsverdier. Mange bruker ikke nok tid på å sette seg inn i mobiltelefonens tekniske spesifikasjoner. Det hviler derfor et tung etisk ansvar på mobilselgere - som oftest ikke  kan noe om Sar-verdi.

Kjøp mobil med lavest mulig SAR-verdi!

 SAR-verdien.
Mobilprodusentene er pålagt å gi opplysning om SAR-verdien for hvert produkt som selges, dvs. hvor mye stråling kroppsvevet absorberer.
(SAR = Spesifikk Absorbsjons Rate).
Sjekk alltid SAR-verdien på mobiltelefonen før du kjøper deg ny.

 Har mobiltelefon-bruk:
- K
reftrisiko?
 - Nedsatt fruktbarhet?
 - Konsentrasjonsvansker?
 -Tretthet?
- Hodepine?

Av Gunnar Christensen

Mange artikler og nyhetsoppslag har over lengre tid satt fokus på helsefaren ved bruk av mobiltelefoner:

Det fokuseres på øket kreftrisiko, plager som oppvarming av hjernen - den såkalte mikrobølgeovn-effekten, nedstt fruktbarhet, konsentrasjosvansker, tretthet, hodepine m.m. og en rekke andre plager og ubehag ved jevnlig bruk av mobiltelefon.

Den mest profilerte enkeltperson som har stått fram med sine plager av mobiltelefonbruk er tidligere satsminister Gro Harlem Brundtland. Hun hevder seg ute av stand til å ha mobiltelefoner i sin nærhet.

Hvordan skal vi som bruker mobiltelefoner forholde oss til dette?

Mange velger å overse farevarslene. Gjør du det? Men tar du ikke da en unødvendig helserisiko som lett kan gi deg alvorlige skader i ettertid? Det må være bittert i etterhånd å bli livstruende syk som følge av mobilbruk....

At mange bruker mobiltelefon og holder den tett mot øret ved samtalebruk betyr ikke at det er ufarlig å bruke mobilen på denne måten. Det betyr bare at svært, svært mange blir berørt hvis det senere viser seg at dette gir øket kreftrisiko.

Produsentene og selgere av mobiltelefoner er trolig de siste til å innrømme og informere deg om strålefare ved mobilbruk. De er innhabile i dette spørsmålet slik utviklingen til nå viser: Uavhengig forskning på helsefaren ved mobilbruk har trolig vanskelige arbeidsforhold fordi det er så store økonomiske interesser inne i bildet.

 Det er ikke utenkelig at mobilbransjen om få år befinner seg i presis samme situasjon som tobakksindustrien er i dag: Med gigantiske erstatningskrav rettet mot seg straks det blir en dokumentert sammenheng mellom mobilbruk og helseskader.

 Det har videre vært hevdet at barn er ekstra sårbare for stråling ved mobilbruk og at barn under 15 år over hodet ikke bør bruke mobiltelefon av den grunn.

 Mobiltelefoner gir mer stråling, dess nærmere de er kroppen, hevdes det.

Vær førevar.
Ikke anta at alle disse faresignalene på mobilbruk er feilaktige.
Stråling er usynlig: Det er derfor mange ikke tror det er fare forbundet med stråling. Så uoversiktlig og usikker som problematikken rundt helsefarer ved mobiltelefonbruk nå er, bør du velge "førevar-prinsippet". Vær førevar nå ved å beskytte deg mot stråling som kan vise seg å være skadelig for deg: Det er ikke "kult" å være syk.

Ta dine forholdsregler for å unngå helsefaren ved mobilbruk som mange kilder nå advarer deg mot. Særlig viktig er dette når det er snakk om barn og mobiltelefon. Dette er ditt særlige og maktpåliggende ansvar som foreldre til barn som bruker mobiltelefon.

Råd om mobilbruk:

  Bruk handsfree og tekstmeldinger.
Hovedpoenget med bruk av handsfree er å få selve telefonen bort fra hodet når vi bruker den. Dette antaes å være et godt førevarprinsipp. Før du kjøper handsfree så bør du forsikre deg om at handsfreesettet ikke leder stråling i enda sterkere form til hjernen gjennom ledningen. Man må kunne kreve at forhandler kan svare på dette. (Referanse: geobiolog Walter Kraus)

Dette er særlig viktig når barn får sin første mobiltelefon f.eks. i en alder  under 13 år. Da bør det være på den klare betingelsen at en sikker bærbar handsfree alltid må brukes når mobilen brukes som samtaletelefon. Dette har noe å gjøre med barnas kropp og antatt sårbarheten for denne strålepåvirkningen.

I dag ser vi at tekstmeldinger er minst like populært som tradisjonell kommunikasjon ved samtaler særlig hos yngre brukere: Det er ut i fra antatt strålefare bedre å bruke tekstmeldinger på mobilen om du ikke har handsfree.

Barn under 13 år bør ikke bruke mobiltelefon: Det er foreldres ansvar å ta hånd om barnas helse og unngå helserisiko: Barnet ditt kan føle seg "kul" når han eller hun får bruke mobil i småskolealder, men du kan i verste fall ha gitt barnet ditt et større problem enn du i dag fatter konsekvensen av.

Tråløst handsfree er nå på markedet. Pr. i dag vet vi ikke nok til å kunne peke ut tråløst handsfree som en bedre eller dårligere løsning. Utstyret må måles for hver modell på markedet.

En trådløs kommunikasjon mellom hodetelefon og mobiltelefon kan kun etableres dersom begge deler er utstyrt med mottaker og sender. Det betyr i praksis at hodetelefonen i seg selv har innebygget en sender som stråler og opprettholder kommunikasjonen med mobilen. Dette er en sender installert enda nærmere inntil hodet (inn i øret) under telefonering. Selv om senderen til hodetelefonen vil stråle er dette som regel mindre enn selve senderen til mobiltelefonen.

Trådløse ørepropper har en egen liten mottaker som fanger opp signaler fra mobilen og disse gir betydelig svakere stråling enn mobilen.

 Verneutstyr.
Noen firmaer tilbyr utstyr som påståes å verne deg mot mobilstråling. Firmaer som selger strålevern for mobilbruk har ofte dokumentasjoner på effekten av produktene. Vær alltid kritisk til produktenes effekt og spør om uavhengig dokumentasjon på artiklenes effekt før du kjøper. Sjekk disse nøye.

Ikke bær mobilen på kroppen når du ikke trenger det.
Mange har for vane å legge mobiltelefonen i brystlommen. Da er mobilen nær viktige deler av kroppen. Det er bedre og tryggere for deg å ha den i vesken. Eller montert fast på førerplass i bilen når du kjører bil koplet til bilens handsfree..

 SAR-verdien.
Mobilprodusentene er pålagt å gi opplysning om SAR-verdien for hvert produkt som selges, dvs. hvor mye stråling kroppsvevet absorberer. (SAR = Spesifikk Absorbsjons Rate).
Sjekk alltid SAR-verdien på mobiltelefonen før du kjøper deg ny.

 Begrens bruken: Ta "mobil-siesta".
Vær bevist når du ikke trenger mobiltelefonen: Ikke bruk den mer enn du strengt talt trenger. Skru den av og legg den igjen hjemme. Hvis det ikke er mulig for deg: Unn deg noen mobilfrie timer hver dag der svareren i mobilen tar seg av viktige beskjeder. Det handler egentlig om å være god mot deg selv - å beskytte deg selv både mot stress og strålefare - og avhengighet. La dine venner og forbindelser om nødvendig få beskjed om tidspunktene for dine "mobilsiestaer" - som de sikkert vil respektere og kanskje kopiere.

 Spedbarn.
OBS: Småbarneforeldre bør ikke la spedbarn være i nærheten av mobiltelefonen.

 

Innhold

Foto: Christoffer Jore Christensen

- Er mobiltelefonen en  helserisiko?

- Mobilen gjør deg
mindre fruktbar?

- Mobilvettregler

- Skikk og bruk med mobil

- Mobilstråling der du bor?

Mobilvettregler

Geobiolog Walter Kraus gir disse råd for mobilbruk:


Snakk ikke for lenge.

Bruk ikke mobilen i bilen. Når du bruker mobilen i bilen, blir strålingen som kommer ut av mobilen reflektert fra karosseriet. Metall avskjermer effektiv høyfrekvent stråling. Med dette øker det totale strålemiljøet i bilen. Løsningen er å ha en ekstern antenne, slik at strålingen blir transportert via antennen ut av bilen.

Når du bruker handsfree, bør du vite at kabelen ikke transporterer impulser inn i øret. (Mange handsfree gjør det!)

Ikke plasser mobilen i lomma (nær testikler eller andre edle deler).

Vær oppmerksom på dersom du har pacemaker. Mobilen kan forstyrre den.


Mobilstråling
der du bor

Nå kan du sjekke mobilstrålingen fra Telenor
og NetComs master der du bor på NRK nettside:
/www.nrk.no/programmer
/tv/brennpunkt/1.6951496


Økonomi


 

 Telefonsalg

Ikke la
telefonselgere terroriserer deg:

Stopp dem!


Skikk og bruk
med mobil

Når du er i det offentlige rom - som på buss, tog eller der mange mennesker er rundt deg - så ta hensyn til de omkring deg. Ikke la hele bussen høre dine private og intime anliggender: Mange føler seg plaget av slikt.
Oppdatert 3 - 2019
©
www.helping.no