Aktuelt
  Alternativt
  Barnebøker
  Bil
  Bolig
  Bowrider
  Bøker
  Båt
  Charter
  Film
  Foto
  Fritid
  Helse
  Hjelpearbeid
  Hotell
  Mat
  Mental Helse
  Reise
  Religioner
  Slank
  Trafikkskade
  Ung
  Økonomi

 

  Redaksjon

  Annonser
  English
  Facebook
  Hovedsiden
  Innhold
  Kontakt
  Linker
  Om oss

 

 Flyskrekk

Finnes hjelp?
Vi tester DVD-kurs som kan hjelpe deg

.

 Reiseråd

Pass
Vaksiner
Medisiner
Reiseforsikring
Helsetrygdekort
Reisegaranti

 

Helårs reiseforsikring
er den billigste og beste løsningen på reiser.

Reiseforsikring som selges sammen med reisen hos reisebyrået er be-tydelig dyrere enn helårs reise-forsikring.

Stol ikke på at reise-forsikringen på kredittkortet dekker deg fullt ut.

 

 

 


Helping-magasinet

Organisasjonsnr.
997604830

Kontakt
Annonse

©
Copyright

På nett siden 2001

Dalai Lama
Av Gunnar Christensen

I mai 2014 kom H.H. Dalai Lama 14 tilbake til Oslo i anledning 25-årsjubileumet for tildelingen av Nobels fredspris til han i 1989. Han var invitert av Det Norske Nobelinstitutt, Den norske Tibetkomiteen og Karma Tashi Ling buddhistsamfunn.

Ikke-vold bl.a. i kampen for et fritt Tibet og et stort hjerte for hele menneskeheten kjennetegner denne store personligheten som henvender seg til alle mennesker som buddhistmunk.

I motsetning til ved tidligere anledninger ønsket ikke hverken statsminister, regjeringsmedlemmer, stortingspresidenten eller kongehuset å møte han. Dette er ynkelig og i sterk motsetning til alle de positive verdiene Norge har stått for så langt. Det står i sterk kontrast til våre grunnleggende verdier som presenteres i17.mai-taler om "frihet, likhet og brorskap". Kina har presset det offentlige Norge i kne: Vi nordmenn har fått noe å skamme oss over etter dette.

www.nrk.no/norge/nobel-mottakelse-for-dalai-lama-1.11703983

www.nrk.no/norge/_-folkets-ja-overskygger-ernas-nei-1.11706469

Samtidig er det en tankevekker at et så stort og mektig land som Kina
er så redd for denne ikke-voldsforkjemperen:
- Kina er resolutt mot alle land som tar imot Dalai Lama. Kina er mot enhver form for offisielle møter mellom Dalai Lama og offentlige tjenestemenn fra andre land, sa den kinesiske talskvinnen Hua Chunyaing på utenriks-departementets daglige pressekonferanse da hun ble spurt om det forestående Oslo-besøket.

Dette skjer fremdeles etter at H.H. Dalai Lama har fraskrevet seg sine politiske lederroller for det Tibetanske folket og besøker Norge som Tibets åndlig leder og Nobelprisvinner.

www.nrk.no/norge/dalai-lama-blir-brendes-hodepine-1.11462690

 På facebook har Hans Hellighet Dalai Lama over 10 millioner fans
 www.facebook.com/DalaiLama

I denne lille filmsnutten (under) presenteres H.H. Dalai Lama
som av sitt eget folk anerkjennes som en levende Buddha:
www.roadtopeacefilm.com/Møte med H.H. Dalai Lama:
En pilgrim i Bodh Gaya

Av Copyright © : Gunnar Christensen (tekst og foto)

En reise til Bodh Gaya, India i 1979 med audiens hos Hans Hellighet
den 14 Dalai Lama i det lokale tibetanskbuddhistiske klosteret.

Dette møte er ti år før H.H: Dalai Lama blir Nobelprisvinner.

 Ikke-voldsforkjemperen, men først og fremst den politiske og åndelige lederen Dalai Lama setter seg smilende på en gul, polstret pute like foran meg, og ikke på den høye brokade-dekorerte tronen hvor han sitter under religiøse seremonier. Dette fordi han forbereder seg på samtale med sine gjester - i alt 60 europeiske pilgrimmer. Stedet er det tibetansk-buddhistiske tempelet i Bodh Gaya.

Bodh Gaya i Nordøst-India er et hellig sted for alle buddhister. Det var her Buddha mediterte seg frem til sin visdom. Pilgrimmer kommer til Bodh Gaya fra alle verdens kanter hvor buddhismen har fotfeste. Dalai Lama, politisk og religiøs leder for det tibetanske folk, er intet unntak. Her er særlig hans religiøse rolle prioritert.

Før Dalai Lama kom til Bodh Gaya, ble plassen foran det tibetanske tempelet ryddet tor tiggere og selgere, deretter omhyggelig feiet for søppel, og til sist dekorert med lotusblomster tegnet på sanden med kritt. Flere militære og sivile sikkerhetsvakter plasserte seg i området.

Hans Hellighet
Kl 11.oo kom han i en amerikansk bil fra 1950-årne, ledsaget av soldater fra den indiske hær fordelt på jeeper og lastebiler. De sivile sikkerhetsfolkene i Ambassadors - de lisensproduserte indiske personbilene som i praksis er gamle Morriser fra 1950 årenes British Leyland.

Bilen med en smilende og vinkende Dalai Lama ankommer det tibetanske tempelet. For anledningen dekorert med en mengde neonlys. Her skal Hans Hellighet - som Dalai Lama titteleres av sine egne - bo under sitt fire dagers besøk i Bodh Gaya.

Innsikt i mysterier
Hver kveld klokken 17 holder Dalai Lama puja, en religiøs seremoni ved Mahabodhitempelet: Tempelet er bygget på hellig grunn. Her fikk Buddha "opplysning" eller innsikt i livets mysterier. Dette tempelet er Bodh Gayas høyeste bygning og er utsmykket med vakre dataljer. Bak tempelet står det hellige bodhitreet over tronen der Buddha skal ha sittet for omkring 2.500 år siden.

Seremoniene foregår utenfor tempelet, og alle har ansiktet vendt mot treet og tronen der Buddha skal ha sittet.

Audiens


Mahabodhitempelet i Bodh Gaya, Bihar hvor
H H Dalai Lama deltok i seremonier.

Dalai Lama gir audiensen for de europeiske pilgrimmenene på kort varsel tredje dagen. Han er en travel mann med tettpakket program hvor han ferdes. Det er en æresbevisning å få en slik audiens, noe pilgrimmene demonstrerte ved å pynte seg. De venter i den fargerike storsalen som vanligvis benyttes til religiøse seremonier: Tempelet har usedvanlig vakre veggmalerier. I friske fager skildres det buddhistiske mahayana-budskapet som særpreger tibetansk buddhisme: Forskjellige sider ved Buddha, beskrivelse av de karmiske lover om årsak og virkning i verden - og forskjellige sider ved menneskesinnet.

Pilgrimmenes leder ga på forhånd beskjed om ikke å stille Hans Hellighet politiske spørsmål. Dette fordi Dalai Lama for dem først og fremst er den religiøse leder for den tibetanske religion, som de bekjenner seg til. Samtalen dreier seg derfor om religiøse og etiske sprørsmål.

Pilgrimmene setter seg på gulvet - på puter og tepper som skikk er i tempelet. De venter på sin religiøse leder. I kor summer de sitt hovedmantra: Om Mani Peme Hung. Summingen stiger i styrke og intensitet. Et kaos av ulike stemmer i blandet kor. Brått blir det stille: Dalai Lama kommer inn sammen med munken som er tolk. Hans Hellighet er i strålende humør. På sin beskjedne, uformelle og imøtekommende måte hilse han oss alle velkommen på tibetansk vis.

En levende Buddha
Dalai Lama er for pilgrimmene en levende Buddha. Et menneske som har nådd den dypeste erkjennelse og visdom. Han har avgitt løfte om å la seg gjenføde igjen og igjen til alle levende vesener er blitt frelst ut av verdens lidelser - til Nirvana. Han er den 14. i rekken av sine egne gjenfødelser, og regnes av troende for å ha åndelige krefter som kan hjelpe andre mennesker ved såkalte kraftoverføringer.

Dalai Lams tolk er for det meste overflødig. Med en stemme som varierte fra de dypeste til de høyeste toneskalaene taler han et utmerket engelsk:

- Jeg har selv mye å lære, men jeg er privilegert i forhold til dere européere siden jeg er tibetaner og kan lese de hellige tekstene på originalspråket, mitt morsmål. En språk- og kulturbarriere setter store grenser og gjør det tidkrevende og vanskelig å forstå og lære tibetansk buddhisme. Tålmodighet er derfor i stor grad en nødvendig kvalitet på den lange åndelige veien mot visdom, innsikt og erkjennelse.

Brorskap og nestekjærlighet
- Det er naturlig og riktig at alle mennesker søker å oppnå lykke for egen del - også vi. Vi har rett til dette. På den basis har vi vår menneskerett. Andre mennesker har de samme behov og holdninger, og alle har rett til det.

Viktigere enn å tro på gjenfødsel eller Gud, er å praktisere brorskap og nestekjærlighet, å hjelpe andre vesener - mennesker og dyr. Demokrati er for meg å tenke på alle - også minoritetene av mitt folk og andre folk. Egoisme skaper avstand til andre. Det tar tid å kvitte seg med egoisme og erkjenne andres behov. Hengivelse i meditasjon er bare en av flere midler som fører til brorskap og nestekjærlighet, sier Dalai Lama.

Voldsbølgen
En pilgrim er sterkt opptatt voldsbølgen i Vesten og spør hva Dalai Lama og vi kan gjøre mot denne.

- Tålmodighet og forståelse for menneskers manglende visdom og brorskap, svarer Dalai Lama.

Buddhistene tror at alle levende skapninger blir frelst. Gjennom mange gjenfødsler vil alle oppnå innsikt og visdom en gang, og dermed oppleve kjærlighet og brorskap.

Linker

Dalai Lama:
www.facebook.com/DalaiLama

no.wikipedia.org/wiki/Dalai_Lama

www.facebook.com/KalachakraLadakh2014?ref=profile

Film:
www.roadtopeacefilm.com/

Litteratur
- "Kunsten å være lykkelig. En håndbok i å leve", H.H. Dalai Lama/Howard C. Cutler, Arneberg Forlag AS 1999

- "Arbeid og lykke", H.H. Dalai Lama/Howard C. Cutler, Damm 2004

Tibetansk Buddhistsenter i Oslo:
http://www.tibetansk-buddhisme.no/

 

 

Innhold

- H. H. Dalai Lama er
anerkjent som en stor
åndelig leder ikke bare
for det Tibetanske folk.

Bildet er hentet fra
hans side facebook.

Møte med H.H. Dalai Lama:
- En pilgrim i Bodh Gaya

Religioner

  Alternativt
  Bahai
  Blasfemi
  Buddhismen
  Buddh. fornyelse
  Cao Dai: Vietnam
  Hindumystikk
  Hindufornyelse.
  Islam
  Sufi
  Synkretisme
  Klosterliv
  UFO-religion

De fleste artiklene har en religionsvitenskapelig tilnæring
til temaene og gir deg bak-grunnsstoff til nyheter og
aktuelle saker.

 

Alternativt

  Aima
  Betty Palko
  Caroline Myss
   Dalai Lama
  Drikkevann
  Gro Helen Tørum
  HealerSusanne
  Healing
  Himalaya
  Klosterliv
  LIsa Williams
  Lise Lyseggen
  Meditasjon
  Mental helse
  Mest populær
  Miljøhus
  Mobiltelefon
  Nær-døden
  Religioner
  Secret
  Skandalebøkene
  Taj Mahal
  Yoga
  Vegetarmat
  Visualisering
  Utviklingshjelp
  Åndelig utvikling

Reiser

  Charter
  Danmark
  Frankrike
  Gambia
  India
  Italia 
  Kypros
  Nepal
  Norge
  Spania
  Sri Lanka
  Tibet
  Tunisia
  Tyskland
  Vatikanet

 


HotellFritid

 

Foto

 

Helse

 

Charter

 

©
www.helping.no