Aktuelt
  Alternativt
  Barnebøker
  Bil
  Bolig
  Bowrider
  Bøker
  Båt
  Charter
  Film
  Foto
  Fritid
  Helse
  Hjelpearbeid
  Hotell
  Mat
  Mental Helse
  Reise
  Religioner
  Shopping
  Slank
  Spill
  Trafikkskade
  Ung
  Økonomi

 

  Redaksjon

  Annonser
  English
  Facebook
  Hovedsiden
  Innhold
  Kontakt
  Linker
  Om oss

 

 

Boktips
av Gunnar Christensen

Jon Michelet
Sjømannsliv og krigsseilas

Sjømannsliv og krigsseilas: Bøkene hedrer krigsseilerne

Samlet sett er disse tre bind om krigsseilasen en ruvende skildring av de norske sjøfolkenes heltemodige og avgjørende innsats i den andre verdenskrigen.

Jon Michelet
"En sjøens helt. Skogsmatrosen"
October forlag 2012 - 798 sider

Jon Michelet
" En sjøens helt. Skytteren"
October forlag 2013 - 612 sider

Jon Michelet
" En sjøens helt. Gullgutten"
October forlag 2014 - 576 sider

Jon Michelet
" En sjøens helt. Blodige strender"
October forlag 2015 - 697 sider

Den største skam i norsk etterkrigshistorie er norske regjeringers behandling av krigsseilerne. Krigsseilernes store innsats for alliert seier er tiet bort og glemt. Mange etterkommere av krigsseilere ser på dette som et utilgivelig svik.

Gerhardsen-regjeringene sørget for at "kammeratene" fra fangeleirene i Tyskland fikk posisjoner og makt i et fritt Norge etter siste krig. Takket være de sivile krigsseilernes innsats kunne disse krigsfangene fra Tyskland vende hjem til et fritt Norge. Gerhardsen og hans regjeringer vendte imidlertid ryggen til krigsseilerne. Det var takken for avgjørende krigsinnsats: Krigsseilerne fikk ikke den hjelp de trengte etter krigstraumene når de gikk i land. Krigsseilerne fikk heller ikke det økonomiske oppgjøret som de hadde krav på. De ble heller ikke hedret for sin enorme krigsinnstas.

Bind 1
Få forfattere har skrevet om denne dramatiske krigsseilasen under andre verdenskrig. Mest kjent er Per Hanssons bok: "Hver tiende mann måtte dø" fra Gyldendal som utkom i 1967. Gledelig er derfor at Jon Michelet tar tak i dette temaet og bringer Krigsseilernes sak fram fra glemselen.

Men ingen i October forlag hadde "baller" nok til å be Michelet halvere denne leca-blokken av et verk for å få fram et bedre manus. Først etter drøye fire hundre sider får vi skildringer av krigsseilerlivet. Slik sett er kun halve boka om krigsseilas. Boken preges også av utallige, lange leksikalske sitater fra oppslagsverk bl.a. flettet inn som dialog mellom skipsmanskapet ombord: Dette virker kunstig og unaturlig selv om forfatteren tar i bruk et fargerikt språk for å gi figurene liv. I tillegg druknes leserne i alt for mange detaljer som er mer eller mindre uvesentlig for storyen.

Når krigsseilasen først setter inn klarer forfatteren å skildre dette på en levende og god måte: Mannskapet ombord i skipet M/s "Tomar" med hovedpersonen Halvor Skramstad "Skogsmatrosen" fra Rena i spissen.

Det forfatteren lykkes best med er å beskrive sjømannsmiljøet sett fra mannskapets posisjon. Dette er en innsikt som krydrer manuset og gir et innblikk i sjømannslivet i mellomkrigstiden og første året av andre verdenskrig.

Bind 2
Bind to "Skytteren" handler i sin helhet om tankfart i krigsårene ombord i en norsk oljetanker med det oppdiktede navnet "Iberia". I denne romanen følger vi tett på lettmatros og hovedpersonen Halvor Skramstad i krigens uhyggelige seilas.

Vi kommer også tett på mannskapet ombord og får et klart bilde av krigens ufattelige gru i konvoitrafikken. Miljøet ombord i det som den gang var en av de største tankskipene i konvotrafikken skildres med dyp innsikt i sjømannslivet og detaljkunnskap om skip og skipsfart. Tankfarten var særs viktig for drivstoffleveranser i krigen mot Hitler-Tyskland.

En kjærlighetshistore i all krigsdramatikken får forfatteren også plass til i denne spennede og detaljrike skildringen med mange saftige sjømanns-uttrykk.

Denne boka er bedre enn den første med hensyn på dialogene mellom personene som skildres. De leksikalske kunstige dialogene i bind en er her skiftet ut med en mer naturlig kommunikasjosform sjøfolk i mellom.

Stor takk til Jon Michelet for det omfattende arbeidet han har lagt ned for å formidle de ufattelige lidelsene krigsselerne måtte leve med i fem harde krigsår på sjøen. Bøkene er blitt vel tatt i mot og selger bra. Det kan forhåpentlig inspirere flere forfattere til å skrive om krigsseilerne.

Bind 3
"Gullgutten" er den beste boka så langt. Den er meget godt skrevet og fri for skjemmende lange leksikalske sitater som første bind. Her er det rett på storyen om hovedpersonen matros Halvor Skramstads dramatiske sjømannsliv i krigsseilasen om bord på tankeren "M/T Vivian".

Boka er sammenhengende spennende og gir et fantastisk godt bilde av den traumatiske og dramatiske seilasen under andre verdenskrig. Forfatteren har åpenbart lagt ned et omfattende arbeid i å tegne et så riktig som mulig bilde av disse grufulle krigsårene.

Vi kommer også tett på manskapet ombord og får et godt bilde av den mangfoldighet av personligheter som preger besetningen ombord på tankskipet. Vi får innsyn i mannskapets forskjellige måter å takle stresset på - og avreagering i havnene. Det skal en meget sterk psyke til for å stå ombord i et skip under slike ekstreme forhold: Dødsangsten og ulike refleksjoner omkring livet følger dem. Boka gir et realistisk bilde av den norske sjømanns innsats under denne krigen.

Mange av oss lesere har slerkt som seilte i denne krigsseilasen. Min bestefar seilte under begge verdenskrigene - under andre verdenskrig på tankfart bl.a. på Murmansk og deretter på Normandi i siste fase av krigen. Han snakket aldri om krigen. Jon Michelet har med sine tre bind om krigsseilasen hjulpet meg til å forstå hvorfor bestefar aldri snakket om krigsseilasen. Denne farten var så ufattelig traumatisk at det antakelig var umulig for oss landkrabber i familien å forstå hva bestefar hadde gjennomgått. Først i 1988 over 20 år etter bestefars død kommer "frihetsmedaljen": Den er til nå eneste takk for krigsinnsatsen. 

Bind 4
Hovedpersonen Halvor Skramstad oppholder seg i USA over lengre tid i bind 4. Her dukker det opp situasjoner for krigsseilere som er ukjent for de fleste bl.a. i  forbindelse med byråkratiske, helsemessige og personlige forviklinger, med militært kurs som skytter i den  norske marinens avd. i USA mm. Nortraships dårlige administrasjon belyses også. 

Som kjent hadde handelsfartøy kanoner ombord
 under konvoyfarten og disse skytterne var liksom Skramstad fra den norske marinen. Halvor Skramstad er også med på hemmelig oppdrag på Afrikakysten. Derfor seiler den tidligere matrosen Skramstad nå videre som skytter ombord i handelsflåten i denne krigen.

Halvor er ikke en gjennomsnittssjømann på denne tiden. Han er sterkt opptatt av politikk på venstresida og vikler seg inn i en del konflikter som sjømenn flest kanskje ville styrt unna. Boka slutter dramatisk når invasjonen i Normandie starter. Det betyr at siste bok starter dramatisk. 

Takk Jon Michelet for fire betydningsfulle bøker:

Jeg gleder meg til den siste.

   Tanker til ettertanke

Fernendo Savater: "Tanker til en sønn, Om etikk, ansvar og frihet." Ashehoug 1994.187 sider.

Hvem har ikke prøvd å formidle sin kunnskap til barna og hvem har ikke følt seg utilstrekkelig overfor denne oppgaven? I boken med den ambisiøse tittel "Tanker til en sønn" har forfatteren Fernando Savater klart denne oppgaven på en så fremragende måte at boken sogar gir tanke til ettertanke for enhver leser.

Boken tar opp og stiller de grunnleggende spørsmål formulert som brev til egen sønn: Hva er etikk? Hvordan forholder vi oss til ordre, vane og innfall. Kunsten å leve og å gi seg selv et godt liv. Hva er dumheter? Å kunne sett seg i andres sted. Hva er ekte glede? Hva er frihet? Dette er spørsmål som vi ofte ikke diskuterer. Fordi spørsmålene er underliggende verdier og tanker som vi med rett eller urett forutsetter kjent....

Essensen i forfatterens brev til sin sønn er: Stol på deg selv - på intelligensen din, på dømmekraften din, på din evne til kjærlighet.....

Boken er en bevisstgjører, en hjelp til selvhjelp. Til å stille seg selv de viktige verdispørsmålene: Til å sette det viktigste her i livet på sin rette hylle.

I disse dager selges bokas andre opplag i norsk oversettelse: Savaters tanker om etikk er i likhet med Jostein Gaarders roman "Sofies verden", blitt en internasjonal suksess.

 

Bøker

  Aima
  Barnebøker
  Boktips
  Boktips alt. bøker
  Noveller
  Lenny Lemen
  Lærebøker
  Skandalebøkene
  Styrkeprøven
 

 Middel mot dødsangst

Elisabeth Kübler-Ross: "Døden er livsviktig
- om livet, døden og
livet etter døden."
Damm Pocket, 192 sider.
2 opplag 2005 og senere utgaver.

Boken er en samling foredrag av Elisabeth Kübler-Ross. Foredragene er bearbeidet til bokform av den svenske legen Göran Grip basert på opptak fra en rekke av Kübler-Ross foredrag verden over.

Som kjent har Elisabeth Kübler-Ross viet sitt liv til omsorg for døende pasienter, særlig døende barn. Heller ikke denne gang skuffer en bok fra denne kjente sveitsisk-amerikanske legen og psykiateren med temaet nær-døden-opplevelser og døende pasienter.

Som leser blir du i denne boken bedre kjent med forfatteren og hennes bakgrunn enn i tidligere bøker. Da blir det også lettere å forstå hennes motivasjon og innsikt i temaet døden.

I tillegg finnes mye humor i boka og en rekke lærerike menneskeskjebner. Få bøker gir bedre innsikt i dødens mysterier. Boka anbefales som medisin
mot dødsangst.

 

 Vil du prøve deg som frilanser?

Morten M. Løberg og Lars Aarønæs:
"Tekst og Bilder"
Forlag: Komma.no
2007, 160 sider.

Vil du prøve deg som frilansjournalist eller fotograf? Da er denne boka god lesning. Her får du en innføring i bruk av kamera og hvordan teksten skal utformes. På en lettfattelig, ryddig og grei måte loses du gjennom hva du bør kunne for å lykkes som frilanser i tekst og bilder.
Ta gode bilder, nyttig kamerabruk, redigereing av digitale bilder, ja alt du trenger å vite om kamera. Teksten inneholder bl.a. et grundig gramatikkkurs (det alle kjeder seg gjennom i grunnskolen) og tips om gode tekster.

 

Annonse:

 


Sioux-hjelpen
 

©
www.helping.no